Wednesday, December 14, 2016

इच्छापूर्ती गणेश मंदिर / गणेशबारितील गणपती /बारीतील गणपती
चांदवड हे निसर्गाची अलौकीक देणगी लाभलेले, डोंगरांच्या कुशीत वसलेले गांव. गावामध्ये अनेक ऐतिहासीक वास्तु, मंदिरे आहेत. त्यातलेच एक इच्छापूर्ता गणेश मंदिर.